lu.se

Bibliotek och IKT

Medicinska fakulteten | Lunds universitet

Meny

Boka bibliotekarie:

Boka bibliotekarie - för dig som vill ha handledning i litteratursökning, sökstrategier, databaser, referenshantering, källkritik eller andra informationsrelaterade frågor du behöver hjälp med. Vi erbjuder en timmas handledning.

Är du student eller lärare?

Här kan du boka en timmas handledning

Behöver du hjälp med:

  • Informationssökning i databaser eller andra källor
  • Hjälp med att granska och värdera källor
  • Referenshantering
  • … annat relaterat
Namn
 
E-post-adress
 
Institution/program
 

För att vi ska kunna förbereda vill vi gärna veta:

  • Vad är ditt mål med handledningen? Beskriv vad du önskar få hjälp med. T ex ”behöver hjälp i samband med projektarbete om xx”.
  • Har du sökt på egen hand? Beskriv hur du gått tillväga.
 
Du har skrivit 0 tecken i rutan
Du är:
Ange maximalt tre förslag på datum med tider:
Datum 1
 Fm   Em
 
Datum 2
 Fm   Em
 
Datum 3
 Fm   Em
Var önskar du att handledningen äger rum?