Boka bibliotekarie!

För dig som vill ha handledning i litteratursökning, sökstrategier, databaser, referenshantering, källkritik eller andra informationsrelaterade frågor.

Behöver du hjälp med:

  • Informationssökning i databaser eller andra källor
  • Hjälp med att granska och värdera källor
  • Referenshantering
  • … annat relaterat

Här kan du boka en timmas handledning:

Du arbetar aktivt- vi hand­leder dig i hur du kan söka, värdera, referera och relaterade frågor. Har du egen dator får du gärna ta med den.

De bokningsbara hand­lednings­till­fällena är ett komp­lett­erande och för­djupande stöd till den schema­lagda under­vis­ning som ges inom ramen för varje ut­bild­ning. Vi förut­sätter därför att du går på den under­visning som du blir erbjuden på din ut­bild­ning innan du bokar tid med en bib­liot­ekarie.

1Meddelande
2Är du Student, Lärare eller TA-personal?
3Datum & tid
4Plats