Boka bibliotekarie!

För dig som vill ha handledning i litteratursökning, sökstrategier, databaser, referenshantering, källkritik eller andra informationsrelaterade frågor.

Behöver du hjälp med:
  • Informationssökning i databaser eller andra källor
  • Hjälp med att granska och värdera källor
  • Referenshantering
  • … annat relaterat
Här kan du boka en timmas handledning:

1Meddelande
2Är du Student, Lärare eller TA-personal?
3Datum & tid
4Plats